2010 / červen – První trénink v novém působišti

První trénink voltižní kobylky Mety a voltižáků z oddílu Voltiž Drago.Rubrika: Fotogalerie