2010 / 21. května – Schůzka realizačního týmu s rodiči

Dne 21.05.2010 v 19.00 hod. se uskutečnila schůzka realizačního týmu voltižního oddílu s rodiči voltižáků, kdy jim bylo oznámeno ukončení aktivní činosti JK Mokré Lazce a stěhování do nového působiště ve „Mlýně u vodníka Slámy“, kde se dnem 01.06.2010 stanou všichni voltižáci členy nově vzniklého občanského sdružení JK Merko. Rodičům byly sděleny navrhované podmínky členství v JK Merko (členské příspěvky na rok 1.000,- Kč, služby, brigády), se kterými přítomni souhlasili. Po obdržení stanov JK Merko budou tyto k dispozici v sekci info.

Dále bylo rodičům vysvětleno postavení a činnost voltižního oddílu a způsob jeho fungování po 01.06.2010;
– voltiž bude mít k dispozici pouze jednoho koně, a to naši Metu, čemuž budeme nuceni přizpůsobit tréninky,
– voltižní klub se bude starat o ustájení a další (kovářskou, veterinární, atd.) péči o Metu,
– k dispozici bude vlastní voltižní vybavení,
– podmínky k tréninkům budou minimálně stejné jako v Lazcích (prostředí pro trénink klidnější).

Rodiče se dohodli, že dosavadní příspěvky ve výši 300,- Kč nebudou snižovány a nadále budou sloužit k platbě za provoz voltižního koně, pronájmy tělocvičny (haly), za tréninky mimo JK. Dále rodiče souhlasili se začleněním gymnastického tréninku, který se nejpozději od září 2010 bude konat v Čapkově sokolovně v Ostravě, a to každé pondělí; středeční, páteční a sobotní tréninky na jízdárně budou rozděleny dle výkonnosti, což bude upraveno.

Rodiče souhlasili se sponzorským pojištěním všech voltižáků, které bude zajištěno společností Astorie a.s., rovněž bude sponzorsky pojištěna Meta. Ze strany realizačního týmu je stále věnováno úsilí k získání sponzorů a o pomoc v hledání sponzorů byli požádáni i rodiče.

Byl navržen termín voltižního soustředění, který by se mohl konat ve dnech 16.08.-29.08.2010 (časové rozvržení, počet dní a další detaily budou upřesněny). Pro voltižáky byly v červnu naplánovány sobotní tréninky pod vedením hostů z voltižní branže, ale o jejich konání rozhodne počasí.

– MŠ –Rubrika: Info