2010 / červen – Kdo jsme dnes (změny k 01.11.2010)

Jsme voltižní oddíl vystupující na české voltižní scéně pod názvem „Voltiž Drago“, který se dnem 01.06.2010 stal součástí nového občanského sdružení – JEZDECKÝ KLUB  MERKO, IČ: 22871055, se sídlem Mlýnská 1, 747 92 Háj ve Slezsku – Lhota, registrovaného na MINISTERSTVU VNITRA pod č.j.VS/1-1/79743/10-R dne 23.04.2010; odpovědný zástupce: Bc. Martina Rupcová – cvičitel jezdectví (licence ČJF).
Kobylka Meta je registrována u JEZDECKÉHO KLUBU MERKO a voltižáci společně s trenéry a lonžéry jsou ode dne 01.08.2010 řádnými členy JEZDECKÉHO ODDÍLU MERKO,
IČ: 22861572, se sídlem Mlýnská 1, 747 92 Háj ve Slezsku – Lhota, registrovaného na MINISTERSTVU VNITRA pod č.j.VS/1-1/80687/10-R dne 20.07.2010; odpovědný zástupce: Bc. Martina Rupcová – cvičitel jezdectví (licence ČJF).


Oddíl
„Voltiž Drago“ byl založen v říjnu 2009 při  občanském sdružení JK Mokré Lazce, IČ: 69987491, se sídlem Výhony  99, 747 62 Mokré Lazce, registrovaného na MINISTERSTVU VNITRA pod č.j. VS/1-1/42 660/00-R dne 14.6. 2001; odpovědná osoba: Bc. Martina Rupcová – cvičitel jezdectví (licence ČJF). Dnem 31.05.2010 byla ukončena aktivní činnost občanského sdružení JK Mokré Lazce.

Realizační tým:

ŠRUBAŘ Miroslav
ŠRUBAŘOVÁ Kateřina
KÖGLER Robert
SCHUBERTOVA Renáta

Všichni členové realizačního týmu pracují s dětmi a koňmi ve svém osobním volnu, zcela bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu  a veškeré platby nad rámec jízdného (výcvik, nadstandardní krmení, vybavení a výstroj pro koně, hledání případných sponzorů) hradí ze svého. Stejně jako všichni voltižáci a jezdci si i realizační tým musí platit členské příspěvky.

Kdy a kde trénujeme:

Pondělí  –  15.00-16.30 Čapkova Sokolovna v Ostravě, povinný gym. trénink
Středa   –  17.00-19.00 jízdárna JK Merko
Pátek    –  17.00-19.00 jízdárna JK Merko
Sobota   –  10.00-12.00 jízdárna JK Merko

Kdy a kde trénujeme v zimě:

Pondělí  –  17.00-19.00 v hale JK Albertovec (první termín 15.11.2010)
Středa   –  16.00-19.00 Čapkova Sokolovna v Ostravě, povinný gym. trénink
Pátek    –  17.00-19.00 v hale JK Albertovec (první termín 12.11.2010)
Sobota   –  10.00-12.00 v hale JK Albertovec (první termín 13.11.2010)
.              jedná se o každou druhou sobotu, vždy bude upřesněno.

Příspěvky:

– členský příspěvek JK MERKO :   1.000,- Kč (člen/rok)
– příspěvek Voltiž Drago         :    1.000,- Kč (člen/čtvrtrok – nájem a údržba koně, pronájmy,
.                                                                                   externí tréninky, nové cajky).
.                                              termíny pro platbu: do 10.01., 10.04., 10.07., 10.10.,

Kde nás najdete:

tělocvična  – Nová škola, Komenského 165, 747 92 – Háj ve Slezsku, Lhota.
jízdárna     – JK MERKO – Mlýn u vodníka Slámy, Mlýnská 1, 747 92 – Háj ve Slezsku, Lhota.

Chcete poznat super kamarády a trávit čas u koní?

Přijímáme děti ve věku od 4 do 15-ti let. Nejmladší závodníci cvičí v kategorii „D“, kde je potřeba alespoň čtyř závodníků ve věku do 12-ti let, děti cvičí vše v kroku. Od 12-ti let děti přestupují do kategorie junior, kde je první polovina povinné sestavy cvičená ve cvalu, druhá polovina povinné sestavy a volná sestava se cvičí v kroku (mohou ale cvičit vše ve cvalu). Od 18-ti let je kategorie senior, kde závodníci cvičí již vše ve cvalu. Přijďte i vy, kteří se chcete k voltiži vrátit.Rubrika: Info