2011 / březen – Nová voltižní pravidla

!!!Pro všechny připomínám, že vyšla nová voltižní pravidly pro 2011 platná od 01.04.2011. Úplná znění najdete na našich stránkách v Odkazech nebo na stránkách ČJF!!!Rubrika: Info