2014 / PROJEKT – SPORT, ZÁBAVA, TERAPIE S KOŇMI

Dne 30.08.2014 se v Ostravě, v Komenského sadech uskuteční XVII. mezinárodní setkání jízdních policií.
Toto setkání bude slavnostně zahájeno ve 12.30 hod. nástupem jízdních policií.

Druhý doprovodný program byl svěřen jedinému ostravskému a zcela samostatnému voltižnímu oddílu VOLTIŽ DRAGO, který předvede ukázku ze svého projektu  pod záštitou Ostravy European City of Sport „SPORT, ZÁBAV, TERAPIE S KOŇMI“.

Po této ukázce bude projekt pokračovat ve vyhrazeném prostoru.

PROJEKT Ostrava Evropské město sportu 003Rubrika: Info