O nás

Voltiž „Drago“

V říjnu roku 2009 vznikl nový voltižoddíl při JK Mokré Lazce, který byl založen čtyřmi členy, realizačního týmu Voltiže při JK Dětského ranče v Hlučíně (D.R.H.), a to po jejich dlouholetém a úspěšném působení při D.R.H..

Voltižní závody v Tlumačově 2009

Voltižní závody v Tlumačově 2009

Samotným impulsem k založení nového voltižního oddílu bylo osm dětí ze dvou velmi úspěšných závodních družstev D.R.H., které chtěly pokračovat v tréninku pouze pod vedením odchozích členů realizačního týmu Voltiže D.R.H.. Všech osm voltižáků se stalo základem nového družstva.

Vznikem oddílu Voltiž „Drago“ se rozrostl počet voltižáků na 12 a k lednu 2010 již k oddílu příslušelo  16 dětí.

V těžkých začátcích oddílu pomohl pan HONČ st., který pro oddíl vytipoval  vhodného voltižního koníka – kobylku METU; dále majitel  Hřebčína Albertovec pan HÁJEK ml., který svým přístupem umožnil zakoupení   kobylky. Velká pomoc přišla z voltižního a jezdeckého světa ze strany Andrey ŠVANOVÉ, Ladislava MENŠÍKA, Adély VALDŠTÝNOVÉ, paní HAVRLANTOVÉ; dále občanského sdružení JK Mokré Lazce a samotných rodičů.

Našim cílem je vybudování nové základny voltižního a paravoltižního sportu při JK MERKO (dříve při JK Mokré Lazce), podpora sportovní činnosti dětí, mládeže a handicapovaných sportovců, nabídnout dětem smysluplné využití volného času, vytvořit přirozené prostředí pro děti se zálibou ke koním a jezdeckému sportu, formovat je k získávání nových sociálních návyků, dovedností a hodnot, zvýšení psychické a fyzické kondice, podpořit integraci handicapovaných dětí, a to vše pomocí samotné výuky voltiže, což je jedna z disciplin jezdeckého sportu. Voltiž je cvičení na neosedlaném koni, které slouží k psychickému a fyzickému formování dětí, dále jako předstupeň dalšího jezdeckého výcviku nebo po zvládnutí povinných a volných sestav absolvování voltižních závodů v tomto sportovním odvětví, jejichž vyvrcholením je mistrovství České republiky.

Dnem 01.06.2010 se voltižní oddíl „Voltiž Drago” stal součástí nového občanského sdružení – JEZDECKÝ KLUB MERKO (JKM), a to po ukončení aktivní činnosti občanského sdružení JK Mokré Lazce. Novým působištěm se, nejen pro voltižáky, stal Mlýn u vodníka Slámy.

Dnem 01.04.2012 dochází k dalšímu milníku v životě voltižního oddílu, a to přenesením svého působiště do Ostravy, kde se voltižní oddíl  „Voltiž Drago” stává součástí SK MUŠKETÝR.

 

Dnem 30.01.2014 se náš oddíl stal zcela prvním samostatným ostravským voltižním oddílem podporovaným Městským obvodem Slezská Ostrava a městem Ostravou. Jsme VOLTIŽ DRAGO z.s.

V roce 2014 jsme se účastnili mezinárodních voltižních závodů CVI a ME v Maďarsku.