2009 / listopad – Máme nového voltižního koně

V těžkých začátcích, hlavně při výběru vhodného voltižního koně, nám pomohl pan HONČ st., který pro klub vytipoval  vhodného koníka z Albertovského chovu. Jednalo se o chovnou klisnu METU, která již v minulosti přošla voltižním výcvikem. Na kobylku jsme se jeli podívat, v boxu stála se svým hříbětem Metkomou a po krátkém seznámení s kobylkou jsme věděli, že je to náš budoucí voltižák.

Nejdůležitější však byla schůzka s majitelem Hřebčína Albertovec panem HÁJKEM ml., který svým osobním postojem k voltiži a přístupem k budoucí „konkurenci“ umožnil zakoupení   kobylky. Po odstavení hříběte jsme si METU odvezli do Mokrých Lazců.Rubrika: Ze života klubu