2009 / říjen – Vznik nového voltižního oddílu

V říjnu roku 2009 vznikl nový voltižní oddíl při JK Mokré Lazce, který byl založen čtyřmi členy, realizačního týmu Voltiže při JK Dětského ranče v Hlučíně (D.R.H.), a to po jejich
dlouholetém a úspěšném působení při D.R.H..

Samotným impulsem k založení nového voltižního oddílu bylo osm dětí ze dvou velmi úspěšných závodních družstev D.R.H., které chtěly pokračovat v tréninku pouze pod vedením odchozích členů realizačního týmu Voltiže D.R.H.. Všech osm voltižáků se stalo základem nového družstva, ke kterým v novém začátku přibyly další čtyři děti. Svou hrdost na nový voltižní oddíl vyjádřily jeho pojmenováním, kdy ze všech návrhů a kreseb děti vybraly název: „VOLTIŽ DRAGO“.Rubrika: Ze života klubu