2009 / září – Ukončení spolupráce s D.R.H.

Dne 18.09.2009 došlo po několikaleté spolupráci k definitivnímu rozhodnutí a ukončení spolupráce členů realizačního týmu Voltiže při JK D.R.H.. Z realizačního týmu Voltiže při JK

OM Moravskoslezského kraje ve voltiži 2009

D.R.H. odešli ŠRUBAŘ Miroslav, ŠRUBAŘOVÁ Kateřina KÖGLER Robert a SCHUBERTOVA Renáta.

Ihned po uveřejnění rozhodnutí jmenovaných se k ukončení činnosti ve voltižním oddíle D.R.H. rozhodlo osm dětí ze dvou úspěšných závodních družstev, které chtěly ve voltiži pokračovat pouze pod vedením odchozích trenérů, cvičitelů a lonžérů.Rubrika: Ze života klubu