2010 / duben – Oddílové voltižní soustředění

Ve dnech 01.04.-03.04.2010 jsme pro naše voltižáky uspořádali soustředění zaměřené na získání fyzické kondice, základní gymnastickou průpravu, nácvik povinných cviků a secvičení juniorské volné sestavy.

Dne 01.04.2010 jsme se sešli ve škole v obci Bělá, po převzetí dětí a proviantu, začalo soustředění v 09.30 hod. prvním tréninkem. Každý den byl trénink rozdělen do dvou fází. První ranní fáze byla zaměřena hlavně na gymnastiku, posilování a strečink, ve druhé odpolední fázi jsme se soustředili na voltižní dovednosti – zdokonovali jsme se v základních voltižních cvicích a nacvičovali nové pro volnou sestavu. Nouze nebyla ani o volnou zábavu. Ve volných chvílích jsme si společně užili spoustu legrace.

Poslední den nám přijela posila z Albertovce – dvě juniorky Bára a Martina, které předávaly své zkušenosti našim voltižákům. Po skončení dopoledního tréninku jsme museli dát do pořádku tělocvičnu a pečlivě po sobě vše uklidit. Odpolední trénik byl naplánován na jízdárně v Mokrých Lazcích. Odpoledním tréninkem na koni, který jsme ukončili v 18 hodin vyčíštěním a nakrmením koní, jsme celé soustředění završili.

Všechny děti odjížděly spokojené a trenéři měli skvělý pocit z dobře vykonané práce, protože děti předvedly, že voltiž milují a mají ji v srdci.


více foto ve fotogaleriiRubrika: Ze života klubu