2010 / říjen – Ukončení voltižní sezóny

Byla jedna z posledních nádherně slunečných sobot podzimu 2010, kdy jsme se 30.10.2010 ve 14.00 hod. sešli v areálu „Mlýna u vodnáka Slámy“ všichni voltižáci, včetně trenérů a rodičů, ke společnému ukončení závodní voltižní sezóny 2010.
Na začátku jsme si zhodnotili průběh celého roku. Náročnou cestu, kterou jsme přes tvrdou píli a nadšení, dokráčeli ke složení lonžovací zkoušky naší kobylky METY a lonžérské zkoušky, kterou splnil náš Robert a účasti na všech vlotižbích závodech podzimu 2010, které naše děti korunovaly vždy prvním místem v kategorii D.

Rodiče byli seznámeni s finančními náklady spojenými s fungováním oddílu v roce 2010 a se sponzory, bez kterých bychom si nemohli dovézt tolik žlutých stužek. Dále byli rodiče a také děti seznámeni s průběhem zimní přípravy, kdy se dozvěděli, že díky sponzorského daru bude příprava na voltižní sezónu 2011 probíhat na Albertovci a to od listopadu 2010 do března 2011, kde bude META ustájena a k dispozici budeme mít místní halu. O tom jaká bude sezóna 2011 rozhodne příprava koně a píle dětí, podmínky budou skvělé.

Po úvodním slovu nastal čas oslavit naše malá vítězství, ale hlavně životní jubilea našich voltižáků Terezky GLABASNIOVÉ, Barči KSENIČOVÉ a navrátilce Evy ŘEHÁKOVÉ. No nezapomeňme i na trenéra Mirka. Oslava to byla bujará a raut bohatý.

Kolem 17.00 hod. mezi nás zavítali také majitelé JK MERKO, kteří nám přišli pogratulovat k úspěchům a perfektní reprezentaci, za což všichni voltižáci a trenéři obdrželi dárky. Trenéři diskutovali se sponzory, majiteli JK MERKO a rodiči a děti si užívaly krásného počasí hrami v areálu „Mlýna u vodníka Slámy“, došlo i na pouštění draků a kulečník.Rubrika: Ze života klubu