2010 / srpen – Letní voltižní soustředění II

Ve dnech 16.08.2010 – 20.08.2010 a 23.08.2010 – 27.08.2010 bylo pro naše voltižáky připraveno soustředění, kde kromě získávání fyzických sil a nových voltižních dovedností, byly připraveny motivační a zábavné tréninkové jednotky a program pro volné chvíle.

Náročné tréninky byly střídány výukou ZUMBY a nácvikem volné sestavy zábavnou formou. Naše voltižačky si i ve volných chvílích vymýšlely své volné sestavy dvojic a trojic.

I sběr kamenů byl pro děti zábavou, soutěžily o nejvyšší nasbíranou hromádku. Touto soutěží jsme pomohli naší kobylce METĚ, aby si užívala pohybu bez uklouznutí na kamenech.

Jako relaxaci od tvrdé dřiny jsme zvolili také výuku střelby ze vzduchové pušky, což se líbilo i těm nejmenším, pro které byla vzduchovka velkým a těžkým břemenem.

Další relaxací bylo pro voltižáky ježdění v sedle, k dispozici jsme měli naší METU a koně JK Merko ALANA a FATIMU.

Polední klid jsme v krásném a teplém počasí trávili u vody, pod splavem řeky Opavice.

Večer jsme si užívali vůní a chutí grilovaného masa, po  kterém děvčatům přirůstaly svalíky.

Skvělé zážitky si děti odvezly z návštěvy střediska Jízdního oddílu Městské Policie Ostrava. Děti poznaly všechny Kladrubáky, které Městská Policie má k dispozici pro službu a na jednom z nich, kterého si samy vybraly, se mohly svézt. Prohlédly si areál a veškeré vybavení strážníků do služby s koňmi.

Svou dětskou tvořivost a zručnost děvčata prokázala při výrobě lodí a lodiček. Děvčata vytvořila dvojice, na Elišku zbyl trenér Robert, a z kůry a dalších přírodních materiálů vytvořila svá díla.

Celé letní soustředění a naše voltižní snažení bylo zakončeno „Kanadskou“ nocí a pátečním tréninkem v nočních barvách.

Takto jsme se připravili na závěr sezony, náročné tréninkové jednotky byly střídány zábavou. Za trenéry mohu říci, že všechny zúčastněné děti udělaly obrovský pokrok ve svém přístupu k tréninkům a samotném cvičení. Věřím, že své umění předvedou v posledních čtyřech závodech v kategorii D, dočkají se svého úspěchu a novou voltižní sezónu 2011 zahájí v kategorii Junior. V sezóně 2011 chceme vytvořit i zcela nové družstvo v kategorii D a ke svému závodění se vrátí i trenérka Renáta.

I my trenéři a lonžéři jsme pro reprezentaci sladili barvy.

Za uspořádání letního voltižního soustředění nesmíme zapomenout poděkovat činovníkům JK Merko, kteří nám umožnili soustředění uspořádat v areálu Mýna  a k dispozici jsme měli bezplatně technické a sociální zařízení areálu.Rubrika: Ze života klubu