2010 / srpen – Václav VYDRA a den plný koní

V sobotu 07.08.2010 jsme vstávali do zataženého dne a obávali jsme se, co nám mraky přinesou, neboť předpověď počasí neslibovala hezký den, jen přeháňky. V 09.30 hod. jsme se sešli ve Mlýně k
tréninku před vystoupením a naší voltižní premiérou. Oddíl Voltiž Drago byl jedním z účinkujících na „Dni plném koní“ s Václavem VYDROU, který byl se svými koňmi hlavní postavou show. Dalšími účinkujícími byli dle programu členové umělecké a produkční agentury GRYFF ze Slezskoostravského hradu, manželé RÁROVI z Trojanovic, komedianti a tanečníci.
V 10.00 hod. však přišla obrovská průtrž s kroupami a všichni už nevěřili, že se počasí umoudří. V 11.00 hod. na nás začalo vykukovat sluníčko a déšť ustával. Zem byla nasáklá, takže trénink na koni byl odložen a místo Mety byl nastrojen náš plechový barel. Trénink jsme všichni vzali zcela vážně a poctivě, kromě povinných cviků a nových gymnastických prvků jsme si procvičili volnou sestavu cviků, kterou jsme chtěli předvést návštěvníkům show. Při tréninku nás navštívil Vašek VYDRA a bylo o čem si s ním pohovořit, byl velmi přirozený, dobrosrdečný a velmi vášnivě si s námi povídal o koních. Po tréninku jsme dali oběd Metě a i své žaludky jsme naplnili lehkým obědem. Poté jsme se vydali na prohlídku areálu, kde vyrůstaly stany s rytířskými atrakcemi a stánky s občerstvením. Sluníčko už v tu dobu vysušovalo promoklou zem a čistá obloha zaručovala krásný zbytek dne.

Kolem 14.00 hod. jsme obdrželi program jezdeckého odpoledne a začali se připravovat na slavnostní zahájení show. Voltižáci se poprvé oblékli do svých nových dresů a přes ně si oblékli rytířské tuniky, pak už netrpělivě očekávali své premiérové vystoupení. Všichni jsme byli prolezlí nervozitou.

Před 15.00 hodinou jsme se začali řadit do průvodu Slavnostního defilé, které zahájilo celé show po třetí hodině. V čele průvodu jeli na svých koních manželé Rárovi, následováni rytíři z agentury Gryff, za nimi kluboví koně Fatima, Alan a Rocker, Václav VYDRA se svými koňmi Gustavem a Démonem, kočár tažený koníky Tomem a Jerrym následovali cikánské tanečnice a celé defilé uzavíral náš voltižní oddíl s kobylkou Metou.

Po ukončení defilé jsme se odebrali k tréninku na METĚ, voltižáci si vyzkoušeli povinné a volné cviky, které předvedou v první části svého vystoupení ve cvalu a v kroku a následně si vyzkoušeli volnou sestavu. Největší nervozitou byla postižena META, poprvé před tolika lidmi a hluk z reprobeden, to pro ni bylo zcela nové, takže svým dílem nervozity trpěl i lonžér Robert, jehož úkolem bylo udržet METU zcela v klidu.

V 17.00 hod. přišel náš čas, voltižáci nastoupili do připraveného povozu, kterým byli přivezení jako pážata na místo svého vystoupení. Vůz následoval Robert s METOU, na které se vezl náš benjamínek Vítek. A premiérové vystoupení oddílu Voltiž Drago mohlo začít. Moderátor s Martinou Rupcovou uvedli a představili voltižáky, kobylku, lonžéra a samotné vystoupení komentovala Katka.  Vystoupení zahájil svou ukázkou Vítek, následován ve svém červeném dresu Terezkou. Na hudbu Cirque Du Soleil – Alegria voltižačky Renáta, Hanka, Tereza, Johana a Eliška předvedly povinné a volné cviky ve cvalu a v kroku. Nervozita Mety a bouřlivé ovace zapřičinily jeden pád z kontra stoje, ale Hanka se ihned zvedla a za potlesku opět  naskočila a docvičila své cviky. Na skladbu Pevnost Boyard stejná skupina předvedla perfektně připravenou volnou sestavu, za kterou sklidila bouřlivé ovace. Po ukončení své ukázky oddíl včele s Metou odběhl do tzv. zákulisí, tam byl „nalezen obrovský balvan“, který všem při této premiéře spadl ze srdce.

Své první voltižní cviky si na Metě vyzkoušela také paní Rárová z Trojanovic a naše voltižačky si na oplátku zajezdily na její bělce Jessice. Děti si s manžely Rárovými popovídaly o jejich vystoupení „Džigitovce“ a o koních. V této chvíli se u voltižáků utvořil zástup rodičů s dětmi se zájmem o svezení na naší kobylce a s otázkami směřovanými k voltiži. Meta odvozila asi padesátku dětí netrpělivě čekajících na svezení a trenéři jejich rodičům zodpověděli všechny položené dotazy. Pak už následovala očista kobylky a podání večeře jak Metě, tak nám všem, o kterou se nám postarali organizátoři akce JK Merko. Poté jsme si užívali zaslouženého zbytku jezdeckého dne. Po 21.00 hod. se některým voltižákům poštěstilo vzlétnout balónem, což byl vrchol dne plného zážitků ve Mlýně.Rubrika: Ze života klubu