2010 / září – Voltižní setkání Drásov

V sobotu dne 04.09.2010 v 10.30 hod. vyrazila výprava oddílu Voltiž Drago ve složení Hanka, Johanka, Tereza, Nela, Bára, Eliška, Nikolka, Terezka, Eva, ternéři a naši přepravci směrem na jih Moravy, ke svým zcela prvním voltižním závodům pořádaných TJJ Lucky Drásov v rámci projektu Integrace.
Počasí nám sice nepřálo – vydatně pršelo, ale i přes tuto nepřízeň jsme se rozhodli podstoupit naší první náročnou cestu k voltižním výšinám. První zastávkou byl Kocourovec, kde se malí voltižáci posílili a provedli kontrolu kobylky Mety ve vozíku.

Do Drásova jsme přijeli dle našeho letového plánu. Déšť ustal, ale jízdárna v Drásově byla podmočená. Přivítání se nám dostalo od Petry CINEROVÉ a jejím prvním pokynem byl odjezd do nedaleké haly v Blahoňově, kde následoval trénink všech zúčastněných zpočátku na byrelu, neboť halu si přisvojila META k uvolnění a následnému provedení lonžovací zkoušky. Lonžérská zkouška čekala i našeho lonžéra Roberta, který byl krapet nervózní. Za přítomnosti rozhodčích Dalibora BLAŽKA, Petry CINEROVÉ a rozhodčího z rakouska Franka SPADINGERA. Voltižačky si následně zatrénovaly pod dohledem našeho reprezentanta Lukáše KLOUDY.

Po ukončení tréninku a obstarání kobylky jsme vyrazili do nedalekých Lažánek, kde jsme měli zajištěno ubytování v hotelu Vyhlídka Lažánky. Zde jsme si vyložili nejnutnější věci a odjeli zpět do Drásova nakrmit hladovou kobylku a naše hladové voltižačky. Před večeří si ještě zatrénovaly na místním barelu. Holky byly tak hladové, že si šly opakovaně na nášup. Po večeři jsme se všichni setkali u táboráku. Děti pokračovaly v navazování kamarádských vztahů a Robert oslavil splnění lonžovací zkoušky.

Jakmile ti nejmenší zavírali oči, vyrazili jsme do našeho hotelu, zde jsme byli uloženi panem majitelem a všichni usínali s pocitem dobře vykonané práce. Ráno jsme měli nachysanou přepychovou snídani a v pokoji u Renáty s Katkou to vypadalo jako v kadeřnickém salónu. Panu majiteli jsme poděkovali za příjemný nocleh se snídaní a vyrazili jmse do Drásova. První kroky vedly za Metou. Všude kolem už byla cítit předzávodní atmosféra a nad tím vším zářilo sluníčko. Jako jediní v neděli dorazily voltižačky z Chotěbuze.

V 10.00 hod. začaly samotné závody povinnými sestavami kat. D, následovaly povinné sestavy kat. Junior (z důvodu podmáčeného terénu v kroku) a povinné a volné sestavy paravoltižérů.

Obědovou pauzu naše voltižačky strávily na vedlejším kolbišti Dětského dne, kde se účastnily soutěží a získávaly cenu za cenou.

Od 14.00 hod. pokračovaly závody volnými sestavami kat. D a kat. Junior, po nichž přišla premiéra i pro naše „hobíky“ Nikolku a Terezku. Na Metě si svou sestavu v kat. Hobby odcvičila i Eva ŘEHÁKOVÁ.

Po odcvičení posledního soutěžícího bylo připraveno vyhlášení výsledků a dekorování. Naše děvčata se zaslouženě dočkala vítězství v kat. D.  Svoje dekorování si užili i naši „hobíci“. Poprvé v této kategorii bylo vyhlášeno i pořadí jednotlivců, kdy tuto soutěž vyhrála Hanka, jako třetí skončila Tereza, pátá Barča, šestá Johanka, sedmá Nela.

V Drásově jsme si užili úžasný víkend, který odstartoval Dračí cestu voltiží. Děvčata si našla nové kamarády a my trenéři se setkali se známými a navázali nové kontakty. Po 17.00 hod. jsme naložili Metu (opět s menšími problémy) a vyrazili na cestu domů. Po osmé hodině jsme se zcela unavení, ale šťastní vykouleli z aut, postarali se o Metu a rozjeli se domů.

Za krásný a úspěšný voltižní víkend bychom rádi poděkovali Petře CINEROVÉ a všem ostatním z TJJ Lucky Drásov a sponzorovi naší cesty panu ŘEHÁKOVI.Rubrika: Ze života klubu