2011 / březen – Konec zimní přípravy

Od lisopadu roku 201o do konce března 2011 probíhala zimní příprava Voltižního oddílu va Albertovci, a to díky našemu sponzorovi společnosti C.V. ART s.r.o., který uhradil pětiměsíční pobyt v prostorách Hřebčína Albertovec.

Důraz byl kladem zejména na přípravu kobylky Mety, která v době příchodu do nově vybudovaných stájí vážila pouhých 480 kg. Byla zvolena její speciální kondiční příprava a této přípravě odpovídala krmitelnost. Kobylka opouštěla Albertovec s 620 kg a perfektní kondicí, se kterou dne 09.04.2011 nastoupila k prvním závodům nového ročníku ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Voltižáci díky tréninkům získávali rychleji nové voltižní dovednosti, ikdyž v lednu a únoru 2011 došlo ke zpomalení tempa, neboŤ postupně s nemocí ulehl každý voltižák. V rámci zimní přípravy se i Hanka, Bára a Nela účastnili Sportovního centra mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Tato zimní příprava nás všechny popostrčila ve voltižním sportu o notný kus dopředu.Rubrika: Ze života klubu